NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

Galerie K Moeller – Nghệ thuật Việt Nam đẩy mạnh nghệ thuật hiện đại và đương đại Việt
bên ngoài của Việt Nam. Bên cạnh bức tranh sơn dầu và acrylic trên vải, lụa và bàn chải Trung Quốc
tranh được đẩy mạnh như nhau.Các phương tiện độc đáo nhất của mỹ thuật Việt Nam là bức tranh
sơn mài được đặc biệt
được giới thiệu bởi các thư viện.

Là một tư vấn đi tiên phong, chúng tôi đang làm việc để giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật
bậc thầy Việt Nam và giới thiệu các nghệ sĩ thành lập, người đã sẵn sàng cho thị trường nghệ thuật quốc tế
trong khi giúp trẻ và các nghệ sĩ phát triển thông qua các hội chợ nghệ thuật, triển lãm nghệ thuật
và các sự kiện đang nổi lên.