Sử dụng Form dưới đây để gửi cho chúng tôi một tin nhắn hoặc hỏi về một bức tranh cụ thể.
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bao gồm tên và địa chỉ email của bạn.


ĐỊA CHỈ

Block 343 Upper Bukit Timah Road
Lobby 10, #09-02, The Hillside
Singapore 588196

 

Viewing by appointment only

Tel: +(65) 9734 2776

kieu@kmvietnameseart.com

In Singapore, take bus services 67, 75, 170, 171, 173, 178, 184, 961. Alight at bus stop number B09 Upper Bukit Timah Road or opposite bus stop number B06 Upper Bukit Timah Road.
Nearest MRT station: Beauty World DT5 and Hillview Station DT3, Downtown line (blue line)